Categories
Վիզուալ Արվեստ

ՊԱՏԿԵՐԵԼՈՎ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ՀայԱրտ մշակութային կենտրոնի "Պատկերելով ժամանակը" սթրիթ-արթի նախագիծը միավորեց հայ, իտալացի և ուկրաինացի արվեստագետներին, որոնց աշխատանքները այժմ կարող եք հանդիպել Երևանի տարբեր հատվածներում:

Categories
Վիզուալ Արվեստ

Անորոշություն 2018-2022

2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 13-ը Երևանի «ՀայԱրտ» մշակութային կենտրոնում տեղի ունեցավ ամերիկահայ գեղանկարիչ և քանդակագործ Րաֆֆի Մուսախանյանի անհատական ցուցահանդեսը։

Categories
Պերֆորմանս Performance Art Վիզուալ Արվեստ

«ՄԱՐԴ-ՑՈՒՑԱՆԱԿ» /ցուցահանդես-ինստալյացիա-պերֆորմանս

Մարդ- Ցուցանակ Եր Կարը կցուցադրի ինքն իրեն, հնարավորություն կընձեռի իր մարմնի վրա գրել այն, ինչ կմաղթեք ինքներդ ձեզ։ «Բառափոխանակություն» խաղի միջոցով Եր Կարը ձեզ կփոխանցի իր կարծր համոզմունքները ` բառ առ բառ։ Ցուցադրությանը մասնակցող արվեստագետները կոլաժների, ցուցադրությունների, ինստալյացիաների և պերֆորմանսների միջոցով կդառնան իրենք իրենց ցուցանակը, գովազդն ու ներկայացուցիչը։ Արվեստագետներ՝[...]

Categories
Վիզուալ Արվեստ

ԹԱՓՈՆԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ /քանդակների տեղադրում

In the frame of the ARé performing arts festival, the installations of two winning authors’ works took place in the yard of HayArt Cultural Center, having won the Junk Sculpture Competition announced by the ARé cultural foundation in 2021. Made from household waste, when the material has been recycled and reused, these sculptures break the […]

Categories
Փառատոններ Վիզուալ Արվեստ

FACES UNDER THE BARRELS /live graffiti

Adam Adamyan making Street Art in the glazed area “Under the Barrels” of HayArt Cultural Center. This area will become a public area for various concerts, exhibitions and other events.

Categories
Փառատոններ Վիզուալ Արվեստ

I REMEMBER BIRDS & STONES /exhibition

In her artistic work, Astrid Busch deals with places and their experience. She examines architectural designs for their sensual perceptibility and their effect on people. The aesthetic experiences generated by the interaction of all senses flow into her works and are transferred into spatial installations. She uses those means that can be found in the […]

Categories
Վիզուալ Արվեստ

RENTGEN YEREVAN /exhibition

solo-exhibition One of the ways to survive and feel the city in a new way is to make it transparent. The tendency to confuse the intimate, the private with the public domain contains the experience and desire to reveal hidden, unseen stories.In this project of Suren Tadevosyan, we witness the process of turning the skeleton […]

Categories
Վիզուալ Արվեստ

FROM MYSELF TO MYSELF BY MYSELF /exhibition

Ես Ամասիան եմ և հրավիրում եմ ձեզ իմ առաջին ցուցահանդեսին, որտեղ կներկայացնեմ ժամանակակից իլուստրացիաներ և վիդեո աշխատանքներ: Կիսելու եմ հասարակության հետ ստեղծագործություններ իմ անձնական վիզուալ օրագրից: Գրիչն ու թանաքն այն գործիքներն են, որոնց միջոցով իրականացնում եմ նոթագրությունը: Վիդեո արվեստը այլընտրանքային տարբերակ է՝ ինքս ինձ տեսագրելու համար:

Categories
Վիզուալ Արվեստ

LEA FRÖHLICHER: BEWEGUNG IM STILLSTAND /film screening

Bewegung im Stillstand | Stop and Go A documentary by Lea Fröhlicher (Switzerland) Production year: 2021 Language: Swiss german. Subtitles: English Duration: 31 min. Trailer: https://vimeo.com/569347783 Short SynopsisNovember 2020: The team at the Coq d’Or cultural venue in Olten (CH) is making plans. The venue is currently allowed to be open under restrictions and is […]

Categories
Վիզուալ Արվեստ

BACK & FORTH /exhibition

BACK & FORTH / Group Exhibition What are the issues and topics of concern for the artist today?Are the pivotal issues inherited from the past still relevant in today’s technological-informational chaos, when anyone can present or declare themselves as an artist on an online platform? What new opportunities and positive changes did the epidemic bring […]