Categories
Փառատոններ

CYFEST-14: FERMENT /festival

CYFEST, one of the biggest international media art festivals in Eastern Europe, was founded by a group of independent artists and curators in 2007. Since its inception, CYFEST’s main concerns have been to examine the dialogue between new and traditional visual languages and to show technological achievements via artistic transformation. CYFEST unites art professionals, artists, […]

Categories
Փառատոններ Պերֆորմանս Performance Art

ԱԶԱՏԱԳՐՎԱԾ ԱԹՈՌ /պերֆորմանս

Identification with a brown, wooden, four-legged object with a straight back removes the human mind from knowing the pure essence of a chair. “The object we sit on” is wrong, or, at least, not right. We can stand on a chair, for example, to change the lamp. And we can sit on many things – […]

Categories
Փառատոններ Երաժշտություն Պերֆորմանս

«ԲՈՉԿԵՔԻ ՏԱԿ» -ԻՑ /կատարում

ՀայԱրտ մշակութային կենտրոնի «ԲՈՉԿԵՔԻ ՏԱԿ» տարածքի բացում: Սա մի տարածք է, որտեղ երիտասարդ, արվեստի աշխարհ նոր մուտք գործող արվեստագետները ազատ են արտահայտվել, համագործակցել, իդեաներ գեներացնել: Այն արվեստի մի հարթակ է կամ բաց արվեստանոց, որ զերծ կլինի գնահատականներից, կարգավիճակներից և պատկանելիությունից:

Categories
Փառատոններ Պերֆորմանս Performance Art

ՓԱՐԱՋԱՆՈՎԻ ԱՆԿՅՈՒՆ /տեղհատուկ ծիսական հետազոտություն

I meet the other in his absence. Can I know him when he is no longer there? The common thread connecting us is the understanding of life as a window through which the images one observes are transformed into a succession of hybrid and dreamlike landscapes aimed at honouring memory, beauty, ancestors and the invisible.I […]

Categories
Փառատոններ Վիզուալ Արվեստ

FACES UNDER THE BARRELS /live graffiti

Adam Adamyan making Street Art in the glazed area “Under the Barrels” of HayArt Cultural Center. This area will become a public area for various concerts, exhibitions and other events.

Categories
Փառատոններ Պերֆորմանս Աշխատարաններ

MEMORY WALKSCAPES /walking workshop

The participants of the workshop will walk around the city .. They will feel different ways of walking, guiding, being guided, perceiving the visible and the invisible, building individual maps of their journey. While walking through different parts of the city during the weekend, they will rediscover places they once thought they were familiar with. […]

Categories
Փառատոններ

PRG → EVN /live performance

When artists are performing abroad or just in other cities, before presenting their work, they first have to arrive at the performance site. Such a journey can involve months of planning, applying for grants and visas, getting vaccinations, searching for planes and land traffic connections, etc. In such cases, the travel can become an exciting […]

Categories
Փառատոններ Պերֆորմանս Performance Art

ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ /պերֆորմանս

ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ. հողից, ջրից, մսից, քաղցրից, ծխախոտից, խմիչքից, սեքսից, թմրանյութից, ընտանիքից, ընկերոջից, ծնողից, հայրենիքից, աթոռից, պատերից, ոճից, զարդերից, կարծիքից, հոգատարությունից ամեն տեսակ նյութականից ու ոչ նյութականից։ Ինչպիսի՞ զգացողություն է սա. կառուցողակա՞ն թե՞ տանջող ու ետ մղող, որը թույլ չի տալիս ազատ շարժվել․․․

Categories
Փառատոններ Պերֆորմանս

ԱՍՏՎԱԾ ԱՄԵՆՈՒՐ Է /վիդեո պերֆորմանս

Արվեստագետ՝ Գրիգոր Խաչատրյան (Հայաստան) 2022

Categories
Dance Փառատոններ

ԵՍ ՊԱՐՈՒՄ ԵՄ! /կենդանի պերֆորմանս

Performance vocabulary: name, maya, game, game-ik, truth, question, tatik, Action, war, Near, ether, love, lover, border, water, creature, face, alarm, real, land, night, Thursday lord, dance, neck. Artist: Hasmik Tangyan (Armenia)