Գլխավոր

Ընթացիկ

 • ԼՈՏՏԵՆ ՍՏՎԵՐՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՒՄ

  LOTTE IN THE LAND OF SHADOW

  «ՀայԱրտ» մշակութային կենտրոնը» հրավիրում է Ձեզ «Լոտտեն ստվերների երկրում». Լ. Ռայնիգեր - անիմացիոն ֆիլմի ավանգարդը (1899-1981) ցուցահանդեսին, ով գերմանացի կինոռեժիսոր է, անիմացիոն ֆիլմերի և սիլուետային անիմացիայի առաջամարտիկ:


 • ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐԻ ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

  POST-SOVIET MEANINGS OF CULTURAL LANDSCAPES

  Երևանի հետխորհրդային իմաստափոխությունները կատարվում են նաև քաղաքի առանձին հատվածների մակարդակում: Եվ ոչ թե փողոցների ու հրապարակների պարզ անվանափոխությամբ, այլ տնտեսական, սոցիալական, մշակութային հիմնարար տեղաշարժերի արդյունքում, օրինակ, սպառողական մշակույթի տարածմամբ:


 • ԵՐԵՎԱՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐՈՒՄ

  YEREVAN IN NATIONAL NARRATIVES OF THE SOVIET AND POST-SOVIET PERIODS

  Բանախոսության ժամանակ քննարկվել է Երևանի, որպես Խորհրդային Հայաստանի, ապա Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի իմաստափոխությունների մի քանի փուլ: Երևանի գլխավոր հատակագիծը (1924) իր հետ բերում է արդիական քաղաքի գաղափարը՝ ի հակադրություն «արևելյան Էրիվանի»:


 • ԵՐԵՎԱՆԸ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ․ ՀԱՆՐԱՅԻՆԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԸ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ

  YEREVAN IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE. PUBLIC AND PRIVATE IN THE URBAN SPACE

  Բանախոսությունը նվիրված է Հայաստանի անկախացման տարիներին Երևանի փողոցային միջավայրում տեղի ունեցած փոփոխություններին, հանրայինի ու մասնավորի բախմանը, քաղաքային տարածքների առևտրայնացմանը և քաղաքի հանդեպ իրավունքի խնդրի քննարկմանը։ 1990-ականների առաջին կեսերը խորհրդային փլուզված համակարգից կապիտալիզմի անցման ամենաքաոտիկ ժամանակներն էին։


 • ՏՐԱՄՎԱՅ ՄՈՌԱՑՄԱՆ. ՏՐԱՄՎԱՅԻ ՄՈՒՏՔԸ ԵՐԵՎԱՆ 30-ԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

  TRAM TO OBLIVION. THE START OF THE TRAM FUNCTIONING IN YEREVAN IN THE 1930S

  «Մեկ է՝ նրանք ցնծությամբ եկան. հեղափոխությունը, նոր մարդը, պրոլետարիատը՝ դեպի կոմունիզմ քայլերթող կոփածո լեզվով, մրճապար մարմնով: Երկաթ-մկանն էր նրանց սերմը: Արևն էր նրանց ուտելիքը: Եվ խոհը՝ արարքն էր: