Categories
Երաժշտություն Պերֆորմանս

SLOPPY SESSIONZ /live concert

Բացօթյա համերգ տեղական խմբերով/երաժիշտներով

Համադրող՝ Փնթի Խողովակ
Երաժիշտներ՝ Տիգրան Ալեքսանյան
Moment Hunter
MARGRET
otar
about me is not about you

Փնթի Սեշընզի մասին ավելին իմանալու համար այցելեք․ Pnti Khoghovak Channel