Categories
Պերֆորմանս Performance Art

“EVERY DAY” /live performance

Ամեն օր Ա կետից տեղաշարժվում ենք դեպի Բ կետ:

Դա մեր սովորական առօրյան է: Ամեն օր Ա կետից Բ կետին հասնելու համար հաղթահարում ենք պատնեշներ, սպասված կամ անսպասելի խոչընդոտներ, անհարմարություններ:

Ա-ից Բ կետ հասնելու և վերադառնալու ամենօրյա ճանապարհին հոսում է մեր կյանքը, որը կարող էր տեղի ունենալ ավելի հարմար, դյուրին, բայց մենք՝ Ա կետից Բ կետին հասնելու համար, ստիպված ենք հաղթահարել վաղուց սովորական դարձած խութերն ու արգելքները:

Ամեն օր…

Հողն այրվում է ոտքերիս տակ:

Author/Artist: GayaneYeghiazaryan