Categories
Պերֆորմանս Performance Art Վիզուալ Արվեստ

«ՄԱՐԴ-ՑՈՒՑԱՆԱԿ» /ցուցահանդես-ինստալյացիա-պերֆորմանս

Մարդ- Ցուցանակ Եր Կարը կցուցադրի ինքն իրեն, հնարավորություն կընձեռի իր մարմնի վրա գրել այն, ինչ կմաղթեք ինքներդ ձեզ։ «Բառափոխանակություն» խաղի միջոցով Եր Կարը ձեզ կփոխանցի իր կարծր համոզմունքները ` բառ առ բառ։ Ցուցադրությանը մասնակցող արվեստագետները կոլաժների, ցուցադրությունների, ինստալյացիաների և պերֆորմանսների միջոցով կդառնան իրենք իրենց ցուցանակը, գովազդն ու ներկայացուցիչը։ Արվեստագետներ՝[...]

Categories
Փառատոններ Պերֆորմանս Performance Art

ԱԶԱՏԱԳՐՎԱԾ ԱԹՈՌ /պերֆորմանս

Identification with a brown, wooden, four-legged object with a straight back removes the human mind from knowing the pure essence of a chair. “The object we sit on” is wrong, or, at least, not right. We can stand on a chair, for example, to change the lamp. And we can sit on many things – […]

Categories
Փառատոններ Պերֆորմանս Performance Art

ՓԱՐԱՋԱՆՈՎԻ ԱՆԿՅՈՒՆ /տեղհատուկ ծիսական հետազոտություն

I meet the other in his absence. Can I know him when he is no longer there? The common thread connecting us is the understanding of life as a window through which the images one observes are transformed into a succession of hybrid and dreamlike landscapes aimed at honouring memory, beauty, ancestors and the invisible.I […]

Categories
Պերֆորմանս Performance Art

“EVERY DAY” /live performance

Every day we move from point A to point B. This is our daily routine. Every day we overcome barriers, expected or unexpected obstacles, inconveniences to get from point A to point B. On our daily journey from point A to point B, our lives flow, which could have been easier, more convenient, and more […]

Categories
Պերֆորմանս Performance Art

GOLDEN FISH /live performance

The play “Goldfish” is about a newborn human who is hypersensitive, restless and awkward, striving to “Grow”, “Expand”, “Transform” before he has lived. To achieve his “Desire”, he would take extreme steps ․ Constantly strive for “Infinite” and DENY “Death” ․․․ Fable author: Marina AbramovicPerformance director: Mariam GhalayanPerformers: Arpine Mirzoyan, Tamara AghajanyanStage design: Daniella Donatelle […]

Categories
Պերֆորմանս Performance Art

“ADAPTATION” /live performance

“Adaptation” is an attempt to review the role assigned to the individual in a neoliberal society. The life forms forced by the system, where there are no new life changes and no natural idea, will be expressed with crusty concrete form. People who have appeared in the mechanism of the system seem to have become […]

Categories
Պերֆորմանս Performance Art

EVERY DAY /live performance

Every day we move from point A to point B.This is our daily routine. Every day we overcome barriers, expected or unexpected obstacles, inconveniences to get from point A to point B.On our daily journey from point A to point B, our lives flow, which could have been easier, more convenient, and more manageable, but […]