Categories
Artist Talks Աշխատարաններ

ԲՈՉԿԵՔԸ ԽՈՍՈՒՄ ԵՆ. գրաքննությունը հայկական պատկերապատումներում /պանելային քննարկում

Գրաքննությունը հայկական պատկերապատումներում (կոմիքսներում) – ավանդական և նոր տեսակների համակեցություն; նոր տեխնոլոգիական սիներժիներ: Մասնակիցներ՝ Ագատա Բադալյան, Տիգրան Առաքելյան, Արևիկ Արոյան, Ելենա Ներսեսյան․ Մոդերատոր` Շամիրամ Խաչատրյան /պատկերապատող/:

Categories
Պերֆորմանս Performance Art ՎիզուալԱրվեստ

«ՄԱՐԴ-ՑՈՒՑԱՆԱԿ» /ցուցահանդես-ինստալյացիա-պերֆորմանս

Մարդ- Ցուցանակ Եր Կարը կցուցադրի ինքն իրեն, հնարավորություն կընձեռի իր մարմնի վրա գրել այն, ինչ կմաղթեք ինքներդ ձեզ։ «Բառափոխանակություն» խաղի միջոցով Եր Կարը ձեզ կփոխանցի իր կարծր համոզմունքները ` բառ առ բառ։ Ցուցադրությանը մասնակցող արվեստագետները կոլաժների, ցուցադրությունների, ինստալյացիաների և պերֆորմանսների միջոցով կդառնան իրենք իրենց ցուցանակը, գովազդն ու ներկայացուցիչը։ Արվեստագետներ՝[...]

Categories
Artist Talks Աշխատարաններ

ՀԱՄԼԵՏ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ. Ժամանակակից Արվեստի Մենակյացը /վիդեո պերֆերմանսներ

ՈՍԿԵ ԾԻՐԱՆ կինոփառատոնի շրջանակում ՀայԱրտ մշակութային կենտրոնը կազմակերպում է նվիրում-միջոցառում՝ Համլետ Հովսեփյանի վիդեո պերֆորմանսների երեքօրյա չընդհատվող ցուցադրությունը: Ցուցադրության առաջին օրվա երեկոյան՝ հուլիսի 11-ին, ժամը՝ 19:00-ին կկազմակերպվի զրույց/հանդիպում՝ նվիրված Համլետ Հովսեփյանի հիշատակին: Հավաքվենք, խոսենք մեր ընկերոջ մասին, փորձենք հետադարձ հայացք գցել մեծ արվեստագետի անցած ճանապարհի ու թողած ժառանգության վրա […]

Categories
ՎիզուալԱրվեստ

ԹԱՓՈՆԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ /քանդակների տեղադրում

In the frame of the ARé performing arts festival, the installations of two winning authors’ works took place in the yard of HayArt Cultural Center, having won the Junk Sculpture Competition announced by the ARé cultural foundation in 2021. Made from household waste, when the material has been recycled and reused, these sculptures break the […]

Categories
Artist Talks Աշխատարաններ

BARREL TALKS

“Reviewing Cultural Rhythms” The HayArt Cultural Center organizes panel discussions on a variety of topics related to culture and art, with the aim of keeping our hands on the cultural pulse. The unifying approach is to discuss cultural / artistic spheres in terms of their internal logics, proportions, state-of-the-art capabilities, how to capitalize on them, […]

Categories
ՎիզուալԱրվեստ

ՀԵՏՈՒԱՌԱՋ

BACK & FORTH / Group Exhibition What are the issues and topics of concern for the artist today?Are the pivotal issues inherited from the past still relevant in today’s technological-informational chaos, when anyone can present or declare themselves as an artist on an online platform? What new opportunities and positive changes did the epidemic bring […]

Categories
Artist Talks Աշխատարաններ

Մասնակցային արվեստ! ԹԵԼԼԵՐՎՈ ԿԱԼԵՅՆԵՆ (Ֆինլանդիա) և ՕԼԻՎԵՐ ԿՈԽՏԱ-ԿԱԼԵՅՆԵՆ (Գերմանիա) /հանդիպում

Artist duo TELLERVO KALLEINEN (FIN) and OLIVER KOCHTA-KALLEINEN (GER) have made participatory art together for ca. 20 years. In their practice, they attempt to merge the languages and approaches of a number of disciplines, such as film, performance, game design, experimental education, facilitation, social architecture and alternative economies. They invite locals in different parts of […]

Categories
Music Պերֆորմանս

SPECTRUM AUDIO-VISUAL PROJECT AND MU.VIZ /

𝘼𝙪𝙙𝙞𝙤 + 𝙑𝙞𝙨𝙪𝙖𝙡 Spectrum electronic audio-visual project Vardan HarutyunyanKay KhachatryanVardan SargsyanNarek Buniatyan mu.viz [audi, vide, sile] audio streaming > https://bohemnotsradio.com

Categories
Պերֆորմանս Performance Art

ԳԱՅԱՆԵ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ - ԱՄԵՆ ՕՐ /պերֆորմանս

Every day we move from point A to point B.This is our daily routine. Every day we overcome barriers, expected or unexpected obstacles, inconveniences to get from point A to point B.On our daily journey from point A to point B, our lives flow, which could have been easier, more convenient, and more manageable, but […]

Categories
Festivals

ARé Festival 2021: IN BETWEEN /concept

I’m mourning something nameless that has vanished into thin air.And we didn’t even have a chance to say goodbye finding ourselves in-between times in a time instant.Goodbye, Goodbye, old world!Goodbye, old world and Hello the Tomorrow! But where is it? There is a feeling of being stuck in-between: in between here and then, in-between phases, […]