Categories
Փառատոններ

CYFEST-14: FERMENT /festival

CYFEST, one of the biggest international media art festivals in Eastern Europe, was founded by a group of independent artists and curators in 2007. Since its inception, CYFEST’s main concerns have been to examine the dialogue between new and traditional visual languages and to show technological achievements via artistic transformation. CYFEST unites art professionals, artists, […]

Categories
Վիզուալ Արվեստ

ՐԱՖՖԻ ՄՈՒՍԱԽԱՆՅԱՆ - ԱՆՈՐՈՇՈՒԹՅՈՒՆ. 2018-2022 /ցուցահանդես

From September 1st to 13th, 2022, the Armenian-American painter and sculptor Raffi Musakhanyan’s solo exhibition was held at HayArt Cultural Center, Yerevan, Armenia.Born in Yerevan but living in Los Angeles for four and a half decades, the artist has become known to the American art-loving public with his numerous exhibitions organized in various US cities. […]

Categories
Artist Talks Աշխատարաններ

ԲՈՉԿԵՔԸ ԽՈՍՈՒՄ ԵՆ. գրաքննությունը հայկական պատկերապատումներում /պանելային քննարկում

Գրաքննությունը հայկական պատկերապատումներում (կոմիքսներում) – ավանդական և նոր տեսակների համակեցություն; նոր տեխնոլոգիական սիներժիներ: Մասնակիցներ՝ Ագատա Բադալյան, Տիգրան Առաքելյան, Արևիկ Արոյան, Ելենա Ներսեսյան․ Մոդերատոր` Շամիրամ Խաչատրյան /պատկերապատող/:

Categories
Պերֆորմանս Performance Art Վիզուալ Արվեստ

«ՄԱՐԴ-ՑՈՒՑԱՆԱԿ» /ցուցահանդես-ինստալյացիա-պերֆորմանս

Մարդ- Ցուցանակ Եր Կարը կցուցադրի ինքն իրեն, հնարավորություն կընձեռի իր մարմնի վրա գրել այն, ինչ կմաղթեք ինքներդ ձեզ։ «Բառափոխանակություն» խաղի միջոցով Եր Կարը ձեզ կփոխանցի իր կարծր համոզմունքները ` բառ առ բառ։ Ցուցադրությանը մասնակցող արվեստագետները կոլաժների, ցուցադրությունների, ինստալյացիաների և պերֆորմանսների միջոցով կդառնան իրենք իրենց ցուցանակը, գովազդն ու ներկայացուցիչը։ Արվեստագետներ՝[...]

Categories
Artist Talks Աշխատարաններ

ՀԱՄԼԵՏ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ. Ժամանակակից Արվեստի Մենակյացը /վիդեո պերֆերմանսներ

ՈՍԿԵ ԾԻՐԱՆ կինոփառատոնի շրջանակում ՀայԱրտ մշակութային կենտրոնը կազմակերպում է նվիրում-միջոցառում՝ Համլետ Հովսեփյանի վիդեո պերֆորմանսների երեքօրյա չընդհատվող ցուցադրությունը: Ցուցադրության առաջին օրվա երեկոյան՝ հուլիսի 11-ին, ժամը՝ 19:00-ին կկազմակերպվի զրույց/հանդիպում՝ նվիրված Համլետ Հովսեփյանի հիշատակին: Հավաքվենք, խոսենք մեր ընկերոջ մասին, փորձենք հետադարձ հայացք գցել մեծ արվեստագետի անցած ճանապարհի ու թողած ժառանգության վրա […]

Categories
Վիզուալ Արվեստ

ԹԱՓՈՆԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ /քանդակների տեղադրում

In the frame of the ARé performing arts festival, the installations of two winning authors’ works took place in the yard of HayArt Cultural Center, having won the Junk Sculpture Competition announced by the ARé cultural foundation in 2021. Made from household waste, when the material has been recycled and reused, these sculptures break the […]

Categories
Artist Talks Աշխատարաններ

ԲՈՉԿԵՔԸ ԽՈՍՈՒՄ ԵՆ

“Reviewing Cultural Rhythms” The HayArt Cultural Center organizes panel discussions on a variety of topics related to culture and art, with the aim of keeping our hands on the cultural pulse. The unifying approach is to discuss cultural / artistic spheres in terms of their internal logics, proportions, state-of-the-art capabilities, how to capitalize on them, […]

Categories
Artist Talks Աշխատարաններ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՐՖՈՐՄԱՆՍ ԱՐՏԻ ԱՆԹՈԼՈԳԻԱ - Կայքի մեկնարկ /հանդիպում

Meeting with friends and colleagues on Armenian performance art archiving.Let’s remember together and re-live what we have done over the years. We dedicate the meeting to the memory of Hamlet Hovsepyan.Moderator of the meeting: Marine Karoyan After several months of work, and with the help and support of our dear friends, the ARé Cultural Foundation […]

Categories
Փառատոններ Վիզուալ Արվեստ

FACES UNDER THE BARRELS /live graffiti

Adam Adamyan making Street Art in the glazed area “Under the Barrels” of HayArt Cultural Center. This area will become a public area for various concerts, exhibitions and other events.

Categories
Աշխատարաններ

ԳԵՐՄԱՆԻԱ՝ ԳՅՈՒՏԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՐԿԻՐ- «ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄՈԴՈՒԼԸ

The car, TV or the computer – German inventions change the world. At the moment Germany ranks amongst the top 3 nations when it comes to patent registrations, and reports continued growth in the number of people employed in science and research.The Goethe-Institut has dedicated an exhibition to Land of Inventors – Research in Germany, […]